dvbbs
dvbbs

 
开放论坛 公共问题区 公告板 国家开放大学2017年秋季校历

您是本帖第6499位阅读者
标题:国家开放大学2017年秋季校历  
河南电大远程接待中心
用户名:jdzx
身份:管理员    性别:男
学校:河南广播电视大学
部门:现教中心-远程接待中心
邮箱:
电话:
本学期发帖量:19 帖
楼主
国家开放大学2017年秋季校历

国家开放大学2017年秋季校历

2017年秋季

      星期
 

   
备注
 21   
      
8
22 23 24 25 26 27 8月21日开学
28 29 30 31  1
       9
2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  1
       10
10月1日-7日国庆节
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
十一 30 31   1
        11
2 3 4 5 
十二 6 7 8 9 10 11 12 
十三 13 14 15 16 17 18 19 
十四 20 21 22 23 24 25 26 
十五 27 28 29 30   1
        12
2 3 
十六 4 5 6 7 8 9 10 
十七 11 12 13 14 15 16 17 
十八 18 19 20 21 22 23 24 
十九 25 26 27 28 29 30 31 复习
考试
阅卷
                     
二十  1
       1
2 3 4 5 6 7
二十一 8 9 10 11 12 13 14
二十二 15 16 17 18 19 20 21
寒假
      星期
 

   
备注
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31  1
       2
2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

点击查看用户来源及管理,发贴IP:172.16.142.200
2017/6/5 15:26:31